Back

ⓘ Beit Ula
Beit Ula
                                     

ⓘ Beit Ula

Beit Ula - en àrab بيت أولا, Bayt Ūlā - és un municipi palestí de la governació dHebron, a Cisjordània, situat 10 kilòmetres al nord-oest dHebron. Segons lOficina Central Palestina dEstadístiques tenia una població de 14.375 habitants el 2016. Té una àrea total de 22.432 dúnams, dels quals el 74.5% es troben a lÀrea B controla els afers civils i Israel la seguretat) i el 25.5% es troba a lÀrea C.

                                     

1.1. Història Època otomana

Socin, citant una llista oficial de poblacions otomanes de 1870, registrava que Betula, situada a lest de Tarqumiyah, tenia 51 cases i una població de 206 habitants, encara que la població només hi incloïa els homes. Hartmann assenyalà que Bet Ula tenia 80 cases.

En 1883 el Survey of Western Palestine SWP de la Palestine Exploration Fund descrivia Beit Aula com "un petit poble de peu sobre una cresta envoltada dolives. Té un pou daigua a loest la vall, a una milla de distància."

                                     

1.2. Història Mandat Britànic de Palestina

En el cens de Palestina de 1922, dut a terme per les autoritats del Mandat Britànic, Bait Ula tenia una població de 825 habitants, tots musulmans,incrementats en el cens de Palestina de 1931 a 1.045, tots musulmans en 217 cases habitades. En el darrer cens fou comptada amb Kh. Beit Kanun, Kh. Hawala i Kh. Tawas.

En el cens de 1945 la població de Beit Ula era de 1.310 musulmans, i làrea total de terra era de 24.045 dúnams de terra segons una enquesta oficial de terra i població. Daquests, 1.324 dúnams eren plantacions i regadius, 8.747 eren per a cereals, mentre 71 dúnams eren sòl urbanitzat.

                                     

1.3. Història Després de 1948

Després de la Guerra araboisraeliana de 1948 i els acords darmistici de 1949, Beit Ula va quedar sota un règim docupació jordana. Des de la Guerra dels Sis Dies en 1967, Beit Ula ha romàs sota ocupació israeliana.

                                     

2. Enllaços externs

 • Beit Ula town profile, ARIJ
 • Beit Ula, Welcome to Palestine
 • Survey of Western Palestine, Map 21: IAA, Wikimedia commons
 • Beit Ula aerial photo, ARIJ
 • The priorities and needs for development in Beit Ula town based on the community and local authorities assessment, ARIJ
 • Beit Ula town fact sheet, Applied Research Institute - Jerusalem ARIJ
 • Welcome to Bayt Aula
                                     
 • Beit Amra - en àrab خربة بيت عمرة, Ḫirbat Bayt ʿAmra - és una vila palestina de la governació d Hebron, a Cisjordània, situada 12 kilòmetres al sud - oest
 • Beit Awwa - en àrab بيت عو ا, Bayt ʿAwwā - és una municipi palestí de la governació d Hebron, a Cisjordània, situat 22 kilòmetres a l oest d Hebron i 4 kilòmetres
 • es troben a Qila designades pel Ministeri de Salut com a nivell 1 i a Beit Ula Kharas o Nuba, on l assistència sanitària està en el nivell 2. Molts erudits
 • Al - Kum - al - Muwarraq - Beit Maqdum - Humsa - en àrab الكوم, al - Kūm - és una vila palestina de la governació d Hebron, a Cisjordània, situada 7 kilòmetres al nord - est
 • Beit Kahil - en àrab بيت كاحل, Bayt Kāḥil - és una municipi palestí de la governació d Hebron, a Cisjordània, situat 7 kilòmetres al nord - oest d Hebron.
 • Beit Einun, també Bayt Anun - en àrab بيت عينون, Bayt ʿAynūn - és una vila palestina de la governació d Hebron, a Cisjordània, situada 5 kilòmetres al nord - est
 • Beit Ummar - en àrab بيت ا م ر, Bayt Ummar - és un municipi palestí de la governació d Hebron, a Cisjordània, situat 11 kilòmetres al nord - oest d Hebron
 • Beit ar - Rush al - Fauqa - en àrab بيت الروش الفوقا, Bayt ar - Rūx al - Fawqā - és una vila palestina de la governació d Hebron, a Cisjordània, situada 18 kilòmetres
 • la boca nord del Wadi Arab vora les ruïnes d Elah. Limita amb Nuba i Beit Ula al sud, Surif al nord i Halhul a l est. Té una àrea total de 6, 781 dúnams
 • Beit Lahia - en àrab بيت لاهيا, Bayt Lāhiyā - és una ciutat palestina situada en la Franja de Gaza, al nord de Jabalia, prop de Bait Hanun i dins de la Línia

Users also searched:

...